Siden er under ombygning - kontakt os for spørgsmål på info@urbanwheelers.dk

Jura og Ansvarsfraskrivelse

URBANWHEELERS OG ANSVARSFRASKRIVELSE

UrbanWheelers (forhandleren) produkter samt e-TWOW (Fabrikanten) sælges under gældende handelsbetingelser i Danmark:

UrbanWheelers og e-TWOW ansvarsfraskriver sig ethvert ansvarspådragende, såfremt nedenstående ikke iagttages: 

Enhver ændring
 i fabrikkens indstillede hastighedsparametre, sker fuldt og helt på ejerens/brugerens eget ansvar. Dit el-løbehjul er indstillet til at køre den tilladte hastighed på 20 km/t i Danmark.

 

  • El-løbehjulet er fra fabrikken indstillet til en den lovlige hastighed i Danmark for el-løbehjul på 20 km/t.  - Jvnf. færdselsloven omhandlende elektriske løbehjul.
  • Kør ansvarligt, forudseende og under hensyn til medtrafikanter og fodgængere - benyt egnet sikkerhedsudstyr, eksempelvis cykelhjelm. Vær særlig opmærksom på at kørsel på fortov, gangstier mv., ikke er tilladt.
  • Konstateres el-løbehjulet skadet ved uhensigtsmæssig brug, herunder manipuleret ved enhver konstruktionsændring, bortfalder garanti og reklamationsret.
  • --
    • Forsikring
  • - Hvis du kører på et privatejet, elektrisk løbehjul:

Det er altid en god idé at tjekke med dit forsikringsselskab om/hvordan du er dækket i tilfælde af, at du bliver impliceret i en ulykke, hvor du forvolder skade på andre, og/eller dig selv. Det er forskelligt fra selskab til selskab, om du er dækket af din nuværende forsikring, eller du skal tegne en særskilt tillægsforsikring for at være dækket.

Ved handlens indgåelse på web-shoppen, såvel som i vores showroom, erklærer du dig indforstået i ovenstående Handelsbetingelser.